Legal - Condicions Generals d' Ús

En compliment de l'Article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), a continuació s'exposen les dades identificatives del prestador del lloc web www.naranjalandia.com

Informació general

Razó social: NARANJALANDIA TAVERNES, S.L.
CIF nº: B98215023
Domicili Social: C/ Gabriel Hernandez, 49 - C.P. 46760 Tavernes de la Valldigna - Valencia (España).
Móbil nº: +34 680 80 90 66
Email de contacte: info@naranjalandia.com

Objete

El lloc web www.naranjalandia.com (en endavant, el "Lloc Web" o "Pàgina") és propietat de NARANJALANDIA TAVERNES, S.L. (En endavant, "El Prestador") i posa a disposició dels Usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions generals d'ús del mateix.

Us del Lloc Web y Responsabilitat de l'Usuari

El Prestador subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions generals d'Ús. L'accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions generals d'ús, reservant el Prestador el dret a modificar-les en qualsevol moment.

En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, la seva atenta lectura en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'ha d'abstenir respecte a l'ús del present lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

Responsabilitat del Prestador, Força Major y Obligacions de l'Usuari

El Prestador podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que l'ús del seu
lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions generals d'ús.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament
els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin supòsits de
força major o de cas fortuït que facin impossible l'accés al Lloc Web.

Per tant, El Prestador no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i
informacions contingudes a la pàgina, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

El prestador no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web.
Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui.

L'Usuari haurà de facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui a la seva situació real.

L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a El
Prestador o a Tercers per la informació que faciliti.

No obstant això, el que estableix l'apartat anterior, l'Usuari haurà així mateix abstenir de:
Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts, amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes
Condicions d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a El Prestador.

Propietat Intelectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, noms, logotips, text i / o gràfics són propietat del prestador o, si escau disposa de llicència o autorització per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de
l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic info@naranjalandia.com

Durada i finalització

La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, El Prestador podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del lloc web. Quan sigui això possible, El Prestador anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.